pro dokonalé bydlení...

Stále platíte nesmyslně vysoké pojištění auta vypočítané z prahistorické ceny Vašeho auta?

Srovnejte pojišťovny a ušetřete až 70% z ceny pojistného
Povinné ručení srovnání

Dodavatelé Katalog dodavatelů

HBC REALITY  www.hbc-reality.cz

Působnost: Celá ČR

Zařazeno v: Realitní kanceláře


Představení společnosti HBC REALITY


HBC REALITY

V TOUZE PO DOKONALOSTI

Od uvedení značky HBC LTD. na světový trh s realitami usilujeme o dokonalost – dokonalost diktovanou Vašim potěšením ze spolupráce a dobře odvedeného obchodu.

Vytváříme byznys s vybroušeností a stylem, neustále se snažíme o vylepšení a technické inovace.

Ze svých znalostí a praktického pozorování vytváříme vlastní zkušenosti, díky nimž plníme Vaše přání ještě dříve, než je vyslovíte.

Společnost byla založena s odkazem na starou anglickou tradicí podnikání, která již od dob Východoindické obchodní společnosti klade důraz na jednotu, sílu, etiku v podnikání a solidnost. Naši zaměstnanci a makléři jsou vedeni v duchu morálních hodnot typických pro anglického gentlemana.

Zázemí a vlastní kapitál poskytuje našim klientům, spolupracovníkům i zaměstnancům jistotu jakou neznají ani ve své vlastní rodině.

House Building Reality ČR je národní centrálou kapitálové, developerské a realitní společnosti House Building Capital LTD., se sídlem ve Velké Británii. Společnost operuje v mnoha zemích s řadou programů, mezi které patří poskytování realitních služeb s finančními programy, projekce, výstavba ekonomických rodinných domů pro klienty všech příjmových skupin. House Building Reality se řadí v objemu obchodovaných nemovitostí k největším realitním společnostem v Evropě.

ETICKÝ KODEX MAKLÉŘŮ SPOLEČNOSTI House Building Capital Ltd.

1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, vystupuje vždy jako reprezentant realitní kanceláře HBC Reality. To znamená, že se řídí stanovenými předpisy závaznými pro její pracovníky, kterým je i tento Etický kodex.

2. Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

3. Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

4. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

5. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

6. Realitní makléř dodržuje všechny dohody a domluvené termíny sjednané s klientem. V případě nemožnosti jejich realizace je povinen se klientovi včas omluvit a zrušení úmluvy odůvodnit.

7. Realitní makléř pracuje s osobními a často i citlivými daty svých klientů. Proto je povinen jednat zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Musí zachovat absolutní diskrétnost nejen vůči přímým klientům, ale i třetím stranám dotčeným obchodní transakcí, a to i po ukončení obchodního případu.

8. Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou prezentuje tj. HBC Reality.

9. Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, HBC Reality a tím i svoji osobnost.

10. Realitní makléř se nezúčastňuje nekalé soutěže na realitním trhu. Neznevažuje činnost ostatních makléřů, ani se nevyjadřuje k činnostem konkurenčních společností s úmyslem je poškodit. Je-li o názor požádán, vyjádří ho slušným a bezúhonným způsobem.

11. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

KODEX GARANCÍ HBC Ltd.

Jsme silná nadnárodní společnost s anglickou tradicí a garantujeme svým klientům finanční stabilitu a solventnost. Díky celosvětové expanzi společnosti s cílem proniknutí na realitní trhy všech kontinentů Vám otevíráme dveře do „vyšší společnosti“. Samozřejmostí je náš absolutně profesionální přístup dle etického a konzervativního kodexu HBC Ltd, který na společnost klade jedny z nejpřísnějších pravidel jednání na realitním trhu. Poskytujeme neocenitelné zkušenosti díky široké síti a plošnému kontinentálnímu pokrytí a všichni naši makléři jsou trvale profesionálně vzděláváni. Používáme vysoce sofistikovaný systém, umožňující v každém okamžiku sledovat průběh obchodního případu s permanentní kontrolou správnosti a kvality jednotlivých úkonů a poskytovaných služeb v kterékoli zemi. Vyřizujeme všechny záležitostí spojené s přípravou a realizací obchodního případu. Okamžitě realizujeme mezinárodní inzerci s nulovými výdaji klienta.

V případě potřeby klientovi zajistíme financování obchodního případu z vlastních zdrojů. Finanční prostředky zajistíme zálohově před prodejem nemovitosti. Exkluzivně poskytujeme 10 let záruku na právní korektnost obchodu. Denně monitorujeme celosvětovou databázi nemovitostí a nabídek developerských společností a tím efektivně šetříme čas klienta.

Diskrétnost a serióznost je samozřejmostí


Kontakty

HBC REALITY

Václavské nám. 832/19

Praha 1, 110 00

Tel: +420 234 656 184

Email: info@hbc-reality.cz

Webové stránky: www.hbc-reality.czPřidejtre svoji firmu