pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Návod na montáž elektroinstalace

Perex

Elektrická instalace v koupelnách se musí řídit přísnými pravidly a normami. Jak je známo, voda velmi dobře vede elektrický proud, a proto je nutné před ní všechny spotřebiče chránit.

 

 

Ochranné pospojení v koupelnách

Koupelny běžných bytů a domů nemají nebezpečný charakter, takže používat ochranné spojení není potřeba.

 

Pouze v případě, že v koupelně používáte pračku, doporučuji tuto proceduru provést.

 

Doporučuji pomocí měděného kabelu průřezu 4 nebo 6 milimetrů čtverečních propojit uzemnění zásuvky (kolík) s něčím kovovým v koupelně. Rovněž pomocí ohebného kablíku doporučuji propojit kostru pračky s vodovodními trubkami, aby bylo zajištěno náhradní pospojení, kdyby měděný drát ztratil kontakt.

 

Zásuvky, svítidla

Všechna svítidla, která do koupelny montujete, musí být v provedení označeném značkou krytí. Alespoň IP 44 vyhovuje normám, ale lepší je krytí IP 45. Také musí být v provedení s dvojitou izolací (značka dvou soustředných čtverců). Všechna světla se také musí montovat do výšky alespoň 180 centimetrů.

 

Všechny zásuvky musí být alespoň 120 centimetrů nad podlahou koupelny a ideálně označeny tabulkou: Výstraha: Životu nebezpečno používat elektrických spotřebičů ve vaně i sahat na ně z vany!.

 

Pokud chcete zásuvku níže než normou daných 12 cm, musíte použít speciální provedení s víčkem. Ani tato zásuvka ale nesmí být níž než 20 cm nad podlahou.

 

Od půdorysu umyvadla (jeho nejširšího rozměru, když se na něj koukáme zpředu) mohou být zásuvky nejblíže 20 cm. Od vany nebo od okraje sprchového prostoru nesmí být méně než 60 centimetrů.

Zóny

 

Celá koupelna je normou rozdělena na tři zóny. Zóna číslo jedna je prostor nad vanou, umyvadlem, nebo sprchovou mísou, kde nesmí za žádných okolností být žádný elektrický spotřebič. Výjimku tvoří pouze bojler krytí IP X7.

 

Druhá zóna je prostor je vymezený okrajem vany nebo sprchového prostoru a vzdáleností 60 cm odtud. Tady můžeme montovat svítidla popsaná výše (krytí IP 44 nebo IP 45) a bojlery krytí IP X5.

 

Svítidla ve třetí zóně, která je ve vzdálenosti větší než 60 cm od okraje vany, mohou být v jakémkoliv provedení. Norma pouze doporučuje, aby byly z izolantu. Pouze do této zóny je možné instalovat infrazářiče (musí mít dvojitou izolaci a být alespoň 2 metry nad zemí).

 

 

 


Přidejtre svoji firmu