pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Návod na ošetřování dřevěných podlah impregnovaných přírodním olejem Soyabase Plus

Perex

Dřevěné podlahy povrchově upravené olejem je možné mírně zatížit až po dokonalém zaschnutí oleje resp. kombinace přírodního oleje a vosku, nejdříve však po 24 hodinách (při optimálních klimatických podmínkách). Impregnované plochy mohou přijít do styku s vodou nebo jinými tekutinami nejdříve po ca. 4 dnech od provedeného olejování.

 

Návod na ošetřování dřevěných podlah impregnovaných přírodním olejem Soyabase Plus

 

 

 

V případě, že jste se rozhodli pro podlahu z přírodního materiálu, pro podlahu parketovou nebo obecně podlahu ze dřeva, která je impregnována olejem Pallmann Soyabase Plus, přečtěte si prosím pozorně následující informace.

Dřevěné podlahy povrchově upravené olejem je možné mírně zatížit až po dokonalém zaschnutí oleje resp. kombinace přírodního oleje a vosku, nejdříve však po 24 hodinách (při optimálních klimatických podmínkách). Impregnované plochy mohou přijít do styku s vodou nebo jinými tekutinami nejdříve po ca. 4 dnech od provedeného olejování.

Platí obecné pravidlo, že čím déle v prvních dnech po provedení impregnace podlahu šetříme a zbytečně nezatěžujeme, tím delší bude její životnost. Plné zatížení podlahy, např. nastěhování nábytku, je možné nejdříve 48 hod. po olejování. Nově impregnované dřevěné podlahy nesmí být v průběhu prvních 14 dnů zakrývány koberci nebo fóliemi.

1. Běžné ošetření - Pallmann SOYA WAX CARE


Aby si impregnované dřevěné podlahy dlouhodobě zachovaly nejenom pěkný vzhled, ale i svoji funkčnost, je nutné tyto pravidelně ošetřovat. K tomuto běžnému ošetření doporučujeme používat výrobek Pallmann Soya Wax Care.

Postup:


a) Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

b) Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty či prach (mopem, smetákem nebo vysavačem). Zbavíme mastnot.

c) S běžným ošetřováním dřevěných podlah můžeme začít nejdříve po ca. 4 dnech od doby jejich nové impregnace.

d) Běžné ošetření: ca. 50 - 100 ml prostředku Soya Wax Care zředíme s 10 litry čisté vody (tj. jeden díl Soya Wax Care na 200 - 100 dílů vody). Takto připravený roztok naneseme jemně navlhčenou houbou nebo vyždímaným vytíracím mopem (který nepouští chlup) 1 x na podlahu a to v jednom směru (doporučujeme po směru parket). Necháme zaschnout. Nikdy nenanášíme mokrými prostředky!

Nářadí po upotřebení očistíme vodou.

Pravidelná péče prodlužuje životnost podlahy. Výrobkem Pallmann Soya Wax Care povrch dřevěné podlahy optimálně chráníme a zachováváme její optiku. Běžné ošetřování výrobkem Pallmann Soya Wax Care je nutné opakovat v závislosti na stupni znečištění.

2. Běžné čištění - Pallmann CLEAN

a základní čištění - Pallmann SOYA SOAP CARE


Při čištění olejem impregnovaných dřevěných podlah můžeme čistící prostředky Pallmann použít několika různými způsoby.

2.1. Běžné čištění výrobkem CLEAN

Postup:

a) Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.

b) Prostředek Pallmann Clean v množství ca 100 - 200 ml zředíme s 10 litry čisté vody a naneseme na podlahu vyždímaným mopem nebo hadrem.

2.2. Základní čištění výrobkem SOYA SOAP CARE

Postup:


a) Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.

b) Pallmann Soya Soap Care nanášíme v množství odpovídající stupni znečištění.

c) Max. 1 l výrobku zředíme s 10 litry čisté vody a naneseme rovnoměrně na čištěnou plochu vyždímaným mopem nebo hadrem.

d) Necháme ca 2 - 5 min.působit a vymyjeme zeleným padem nebo řádně vykartáčujeme kartáčem resp. použijeme např. čistící stroj Lägler Floorcare s bílými kartáčovými kotouči.

e) Po odstranění uvolněných nečistot vytřeme podlahu dvakrát čistou vodou. Plochu vytíráme vždy dobře vyždímanými a pouze mírně vlhkými prostředky. V případě velmi odolného znečištění můžeme předchozí postup eventuálně opakovat.

Nářadí po upotřebení očistíme vodou.

Po základním čištění výrobkem Soya Soap Care je nutno provést následné ošetření výrobkem Pallmann Soya Oil Care.

3. Následné ošetření - Pallmann SOYA OIL CARE


Četnost použití ošetřovacího prostředku Soya Oil Care je závislá na stupni zatížení podlahy, či na tom, jak často bývá podlaha vytírána.

Mírně zatížené a jen zřídka vytírané plochy lze ošetřit Soya Oil Care ca. 2 x ročně

Podlahy se středním zatížením ca. 4 x do roka

Silně zatížené podnikatelské provozy měsíčně až čtvrtletně

Soya Oil Care nanášet vždy po aplikaci Soya Soap Care.

Postup:


a) Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

b) Soya Oil Care naneseme rovnoměrně v tenké vrstvě na olejem impregnovanou podlahu, a to buď hadrem, špachtlí nebo napuštěným bílým padem.

c) Nejpozději po 15 min. je nutno takto ošetřenou plochu rozleštit bílým padem nebo ručně leštícím blokem.

d) Při použití jednokotoučového stroje nakapejte Soya Oil Care na podlahu a následně jej zapracujte bílým padem po ploše. Po 15 min. schnutí rozleštěte ošetřenou plochu jednokotoučovým čistícím strojem s novým bílým padem.

e) V případě, že provádíme ošetřování větších ploch, je si nutno tyto rozdělit na menší části o velikosti 30 - 50 m2, abychom při zpracování nepřesáhli předepsanou max. dobu schnutí v trvání 15 minut.

f) Nářadí po upotřebení očistíme výrobkem Pallmann Uni Clean.

g) Podlahu ošetřenou výrobkem Soya Oil Care můžeme začít vytírat jemně vlhkým hadrem či mopem nejdříve za 7 dní po provede- ném ošetření.

Spotřeba: 5 - 10 ml/m2 (z 1 l ca. 100 - 200 m2)

Pro dlouhou životnost podlah doporučujeme pravidelné čištění a ošetřování výrobky Clean, Soya Wax Care, Soya Soap Care a Soya Oil Care podle návodu a instrukcí výrobce podlahovin. Běžnou péči je nutno provádět podle potřeby v závislosti na zatížení podlah.

Povrch ošetřený prostředkem Soya Wax Care je matný až polo- matný na rozdíl od Soya Oil Care, kde je povrch matný.

Výrobek Soya Oil Care nenanášet na výrobek Soya Wax Care.

Běžné čištění a běžné ošetřování doporučujeme střídat ca. v poměru 2:1

Důležité upozornění:

Při kontaktu uvedených výrobků s textilní látkou vzniká nebezpečí samovznícení. Proto je nutné nasycené hadry, pady apod. namočit do vody a skladovat či likvidovat v řádně uzavřených nádobách.

Správně nastavené klima v místnostech slouží nejenom vašemu zdraví a pohodě, ale zároveň prospívá vašim dřevěným podlahám. Dřevo patří mezi přírodní materiály, které reagují na změnu vlhkosti vzduchu, přičemž buď vlhkost ze vzduchu přijímá, nebo ji naopak do vzduchu vydává. Změnou vlhkosti dřevo buď bobtná nebo se smršťuje, čímž může docházet ke vzniku spár v dřevěné podlaze. Z tohoto důvodu doporučujeme dodržovat optimální podmínky, které představují teplotu místnosti v rozmezí 18° až 24 °C a relativní vlhkost vzduchu 50 - 60 %. Dobrým pomocníkem pro kontrolu klima prostředí je používání vlhkoměru.

Olejová impregnace slouží k ochraně dřevěných podlah, přitom je důležité, aby olejování bylo nejenom odborně provedeno, ale zároveň je nutno udržovat optimální klima prostředí a dodržovat pravidelné intervaly čištění a údržby.

Tento návod pro čištění a ošetřování platí pro všechny parketové a dřevěné podlahy podle DIN 18 356 „Parketové práce" a DIN 18 367 „Práce s dřevěnou dlažbou", které jsou opatřeny olejovou impregnací Pallmann a ošetřovány čistícími a ošetřovacími prostředky Pallmann.

Pozor: pojezdová kolečka a třecí dotykové plochy musí odpovídat normě DIN EN 12 529 (z umělé hmoty nebo plsti). Kovový nábytek a předměty musí být opatřeny ochranou podložkou.

Pro nanášení a vytírání používejte vždy jen dobře vyždímané, mírně navlhčené prostředky (mop, jemný hadr, který nepouští chlup apod.). Čístící a ošetřující vodní roztoky, stejně jako vodu na vytírání na podlahu přímo nevyléváme!

Dbejte prosím instrukcí výrobce podlahovin a návodů uvedených k čistícím a ošetřovacím prostředkům. Za provedené práce neručíme.

ČSN EN 13 442, ČSN EN 13 488 a ČSN EN 12 529

Tento návod byl zpracován v srpnu 2005 a ruší platnost předchozích výtisků.

Tento výtisk má číslo 08.05/Ka/CZ/Ko/PD

 

 

 


Přidejtre svoji firmu