pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Ošetřování olejovaných podlah

Perex

Dřevěné podlahy povrchově upravené výše uvedeným olejem je možné zatížit až po dokonalém zaschnutí oleje resp. kombinace oleje s voskem, nejdříve však po 12 hodinách. Impregnované plochy mohou přijít do styku s vodou nebo jinými neagresivními tekutinami již po 12 hod. od provedeného olejování.

 

Návod na ošetřování dřevených podlah impregnovaných olejem Magic Oil 2K


 

V případě, že jste se rozhodli pro podlahu z přírodního materiálu, pro podlahu parketovou nebo obecně podlahu ze dřeva, která je impregnována výrobkem Magic Oil 2K, přečtěte si prosím pozorně následující informace.

Dřevěné podlahy povrchově upravené výše uvedeným olejem je možné zatížit až po dokonalém zaschnutí oleje resp. kombinace oleje s voskem, nejdříve však po 12 hodinách. Impregnované plochy mohou přijít do styku s vodou nebo jinými neagresivními tekutinami již po 12 hod. od provedeného olejování!


Platí obecné pravidlo, že čím déle v prvních dnech po provedení impregnace podlahu šetříme a zbytečně nezatěžujeme, tím lepší máme předpoklad pro její delší životnost. Plné zatížení podlahy, např. nastěhování nábytku, je možno nejdříve po 12 hod. po olejování. Nově impregnované dřevěné podlahy nesmí být v průběhu prvních 12 hod. zakrývány koberci nebo fóliemi.

 

1. První a běžné ošetření - Pallmann MAGIC OIL CARE


Aby si impregnované dřevěné podlahy dlouhodobě zachovaly nejenom pěkný vzhled, ale i svoji funkčnost, je nutné provést první a běžné ošetření výrobkem Pallmann Magic Oil Care.

Postup:


a) První ošetření čerstvě naolejované dřevěné podlahy můžeme provést nejdříve po 24 hodinách od provedené impregnace.

b) Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

c) Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty či prach (mopem, smetákem nebo vysavačem). Podlahu zbavíme mastnot.

První ošetření: neředěný výrobek Pallmann Magic Oil Care nebo ředěný (až do poměru 500 ml Pallmann Magic Oil Care s 10 l vody, tj. 1 díl ošetřovacího prostředku ku 20 dílům vody) naneseme rovnoměrně vytíracím mopem na podlahu.

Pro běžné ošetření zředíme 200 ml Pallmann Magic Oil Care s 10 litry čisté vody (tj. 1 díl Magic Oil Care na 50 vody). Takto připravený roztok naneseme vhodným prostředkem (např. vyždímaným vytíracím mopem nebo jemným hadrem, který nepouští chlup) 1 x na podlahu a to v jednom směru. Necháme zaschnout. Nikdy nenanášíme sytě mokrými, ale vždy jen dobře vyždímanými a lehce vlhkými prostředky.

Nářadí po upotřebení očistíme vodou.

Opakování běžné péče závisí na stupni zatížení podlahy.

 

2. Běžné čištění - Pallmann CLEANPro běžné čištění dřevěných podlah impregnovaných Magic Oil 2K je nutno používat výrobek Pallmann Clean.

Postup:


a) Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

b) Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty a prach (mopem, smetákem nebo vysavačem). Podlahu zbavíme mastnot.

c) První běžné čištění impregnované podlahy můžeme provést nejdříve po 24 hodinách od provedené impregnace.

d) Běžné čištění: ca. 100 - 200 ml Pallmann Clean zředíme s 10 litry čisté vody (tj. 1 až 2 díly výrobku Clean na 100 dílů vody). Takto připravený roztok naneseme vhodným prostředkem (např. vyždímaným vytíracím mopem nebo jemným hadrem, který nepouští chlup) 1x na podlahu a to v jednom směru. Necháme zaschnout. Nikdy nenanášíme sytě mokrými, ale vždy jen dobře vyždímanými a lehce vlhkými prostředky.

Nářadí po upotřebení očistíme vodou.

Četnost běžného čištění je dána stupněm znečištění podlahy.

 

3. Základní čištění - Pallmann SOYA SOAP CARE


Upozornění: doporučujeme základní čištění svěřit odborné firmě.

Postup:


a) Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty a prach (mopem, smetákem nebo vysavačem). Podlahu zbavíme mastnot.

b) Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

c) Míchací poměr čistícího prostředku Soya Soap Care s vodou se řídí podle stupně znečištění. Při středně silném znečištění smícháme ca. 1 - 2 litry prostředku s 10 litry vody. Při velmi silném znečištění můžeme použít prostředek i v neředěném stavu. Plochu vytíráme vždy pouze mírně vlhkými prostředky, v žádném případě mokrými (v případě silného znečistění můžeme použít zelený pad, kartáč nebo např. čistící stroj Lägler Floorcare).

d) Nečistoty z podlahy uvolníme buď pomocí kartáče nebo jedno- kotoučového čistícího stroje s nasazeným zeleným padem.

e) Po ukončení čištění musíme bezpodmínečně vytřít plochu čistou vodou (vyždímaným prostředkem).

Nářadí po upotřebení očistíme vodou.

Četnost čištění je dána stupněm znečištění.

Po provedeném základním čištění provedeme olejování podlahy výrobkem Magic Oil 2K (viz. bod 4).

 

4. Následné ošetření - Pallmann MAGIC OIL 2KČetnost následného ošetření výrobkem Magic Oil 2K je závislá na stupni zatížení podlahy, či na tom, jak často bývá podlaha vytírána vlhkým prostředkem. následné ošetření pomocí Magic Oil 2K provádíme vždy po základním čištění výrobkem Pallmann Soya Soap Care (Holzbo- denseife) mírně zatížené a jen zřídka vlhkým prostředkem vytírané plochy lze ošetřit 1 x ročně, podlahy v obytných místnostech se standardním provozem 1 - 2x do roka, silně zatížené podnikatelské provozy ca. jednou za 2 - 3 měsíce

Postup:


a) Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

b) Magic Oil 2K smísíme s tvrdidlem, dobře promícháme a Pallmann lakovací špachtlí naneseme rovnoměrně v tenké vrstvě na impregnovanou podlahu.

c) Po ca. 15 - 20 minutách od špachtlování vmasírujeme Magic Oil 2K zeleným padem do dřevěného povrchu a současně tím i odstraníme případné přebytky oleje.

d) Bezprostředně po rozleštění první vrstvy naneseme druhou vrstvu Magic Oil 2K. Po 15 až 20 minutách od nanesení druhé vrstvy opět odstraníme přebytky zeleným padem a následně bílým padem olejovanou plochu rozleštíme.

Nářadí po upotřebení očistíme výrobkem Pallmann Uni Clean.

Pro dlouhou životnost podlah impregnovaných výrobkem Pallmann Magic Oil 2K doporučujeme pravidelné ošetřování výrobkem Magic Oil Care a běžné čištění výrobkem Clean v souladu s instrukcemi výrobce podlahovin. Intervaly ošetřování najdete uvedené v tabulce na další straně návodu.

Plochy olejované výrobkem Magic Oil 2K nesmí být během prvních 12 hod. zakryty.

Spotřeba: 10 - 20 ml/m2 (tj. 1 litr výrobku na 50 - 100 m2)

Důležité upozornění:

Při kontaktu uvedených výrobků s textilní látkou vzniká nebezpečí samovznícení. Proto je nutné nasycené hadry, pady apod. namočit do vody a skladovat či likvidovat v řádně uzavřených nádobách.

Běžné čištění a běžné ošetřování doporučujeme střídat ca. v poměru 2:1

Správně nastavené klima v místnostech slouží nejenom vašemu zdraví a pohodě, ale zároveň prospívá vašim dřevěným podlahám. Dřevo patří mezi přírodní materiály, které reagují na změnu vlhkosti vzduchu, přičemž buď vlhkost ze vzduchu přijímá nebo ji naopak do vzduchu vydává. Změnou vlhkosti dřevo buď bobtná nebo se smršťuje, čímž může docházet ke vzniku spár v dřevěné podlaze. Z tohoto důvodu doporučujeme dodržovat optimální podmínky, které představují teplotu místnosti v rozmezí 18° až 24 °C a relativní vlhkost vzduchu 50 - 60 %.

Dobrým pomocníkem pro kontrolu klima prostředí je používání vlhkoměru.

Olejová impregnace slouží k ochraně dřevěných podlah, přitom je důležité, aby olejování bylo nejenom odborně provedeno, ale zároveň je nutno udržovat optimální klima prostředí a dodržovat pravidelné intervaly čištění a údržby.

Tento návod pro čištění a ošetřování platí pro všechny parketové a dřevěné podlahy podle DIN 18 356 „Parketové práce" a DIN 18 367 „Práce s dřevěnou dlažbou", které jsou opatřeny olejovou impregnací Pallmann Magic Oil 2K a ošetřovány příslušnými vhodnými čistícími a ošetřovacími prostředky Pallmann.

Pozor: pojezdová kolečka a třecí dotykové plochy musí odpovídat normě DIN EN 12 529 (z umělé hmoty nebo plsti). Kovový nábytek a předměty musí být opatřeny ochranou podložkou.

Pro nanášení a vytírání používejte vždy jen dobře vyždímaných, mírně navlhčených prostředků (např. mop, jemný hadr, který nepouští chlup apod.). Čistící a ošetřující vodní roztoky, stejně jako vodu na vytírání na podlahu nikdy přímo nevyléváme!

Dbejte prosím instrukcí výrobce podlahovin a návodů uvedených k čistícím a ošetřovacím prostředkům. Za provedené práce neručíme.

 

 

 

 

 


Přidejtre svoji firmu