pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Zahrada jako hřiště

Perex

Okrasné, odpočinkové, dekorativní či užitkové, takové mohou být zahrady. Co ale možnost pojmout zahradu jako hřiště?

 

Možná jste již něco podobného zažili, a i kdyby ne, dovedete si to představit. Místo, kde bydlí solidní a ctihodný člověk, a které svým vzhledem i účelem zcela odpovídá jeho vkusu i postavení, je nejednou obětí invaze hrajících si dětí. Důsledkem jsou po několika hodinách nesmazatelné vrypy na všem, co ještě nedávno tak krásně prezentovalo svého majitele a samozřejmě na jeho nervech.

 

Zahrada jako hřiště  Zahrada jako hřiště

 

Mezi největší kandidáty takovéhoto „postižení“ patří zahrady, a to zvláště ty, které jsou koncipovány jako okrasné, respektive dekorativní ( k jejich rozdělení viz například článek  Zahrada ). I když nájezd dětí dovede poznamenat i zahradu určenou primárně k pěstování užitečných plodit, právě ty, které mají v prvé řadě „vypadat“, jím trpí zcela jistě nejvíce. Na druhé straně jsou ale lidé, kteří svou zahradní architekturu potřebám dětských her přizpůsobili již od počátku. A možná kupodivu, zdaleka to nemusí být jen rodiny s malými dětmi.

 

Zahrada jako hřiště  Zahrada jako hřiště

 

Chceme-li mít zahradu jako hřiště pro návštěvy, musíme si uvědomit několik zásadních věcí.

 

  • Zahrada-hřiště musí být dostatečně variabilní

  • Musí být bezpečná

  • Musí být odolná

 

I když i na betonové ploše s jedním basketbalovým košem se také dají dělat divy, pro skutečnou zahradu – hřiště je variabilita prostoru nezbytností. Terénní vlny, překážky, záhony, stromy a další přírodní i umělé útvary které vytváří „krajinu“ zahrady slouží dětem, které si zde budou hrát jako přirozené hračky. Současně ale mohou fungovat také jako dekorativní místa a konec konců, mohou sloužit i užitkovým účelům. Pamatujme na to, že děti mají fantazii. I poměrně jednoduché modifikace prostoru, které jim připravíme dovedou bezezbytku využít. Současně je ale vhodné prostor zahrady naplánovat tak, aby se v ní nešlo zcela schovat. Přesněji tak, aby v ní neexistovalo místo, které by bylo zcela úplně neviditelné z domu, nebo z bodu, ve kterém se nejčastěji zdržují dospělí.

Zahrada jako hřiště  Zahrada jako hřiště  Zahrada jako hřiště

 

Bezpečnost je samostatnou kapitolou „hrací“ zahrady. Netvoří ji jeden faktor, ale spíše řada různých faktorů, které se vzájemně prolínají. Záleží hodně na věku dětí, které si v naší zahradě budou hrát. Společným bezpečnostním problémem jsou ale hlubší prolákliny, vodní prostory a třeba také ostré dřevěné nebo kamenné dekorace s hranami a rohy. Problémem pro bezpečnost je samozřejmě také použití okrasných, ale zato trny posetých keřů, a další obdobné věci.

 

Konečně má-li být naše zahrada zábavné a přitom bezpečné hřiště, měla by být odolná. Umisťovat do zahrady, ve které si mají pravidelně hrát děti řadu subtilních keramických artefaktů je poměrně naivní. Totéž platí pro plastiky a ozdoby z jakýchkoliv méně odolných materiálů, nehledě na to, že jsou potenciálním problémem z hlediska bezpečnosti. Každé hřiště potřebuje hračky. Ty nejlepší jsou, jak zde již bylo řečeno, přírodní a vytváříme je dětem vlastně už architektonickým návrhem své zahrady. Chceme-li ale udělat hřiště skutečným, patrně se neobejdeme bez hraček a her účelových. Na trhu je k dostání nepřeberné množství her určených pro venkovní použití. Nejlepší z nich – ze všech hledisek, která zde byla popsána a samozřejmě také esteticky, ty, které jsou vyrobeny z přírodních materiálů, především ze dřeva.

 

Zahrada jako hřiště  Zahrada jako hřiště

 

Tím, že zahradu navrhneme jako hřiště nemusíme ani trochu rezignovat na její ostatní použití. I hřiště může být dekorativní, ba dokonce umělecké. Stejně tak může být i užitečné, sloužit jako zdroj vlastního ovoce, zeleniny nebo pro chov malých hospodářských zvířat. Vše záleží jen na naši fantazii a na schopnosti skloubit dětské potřeby s těmi našimi. Pokud se to podaří, zjistíme, že naše zahrada ve skutečnosti přináší mnohem větší potěchu, než kdyby se jednalo o prostor pokrytý vybranými dekoracemi a anglickým trávníkem dle Feng-šuej, nebo pokud bychom jej kompletně proměnili ve výrobnu ovoce a zeleniny.

 

Zahrada

 

 

 

 

Copyright © 2011 Realt s.r.o. all rights reserved


Přidejtre svoji firmu