pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Bezpečnost bazénu

Perex

Při výběru a stavbě bazénu zohledňujeme hodně faktorů, jedním z těch, které jsou spíše opomíjené je faktor bezpečnosti. Přitom právě on by měl být něčím, čeho bychom si určitě měli všímat. Na co dát pozor a proč? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět.

 

Venkovní bazény se v posledních letech staly bezesporným hitem mnoha rodinných domů i rekreačních objektů. Jedním z jejich parametrů, dlužno říct že takovým, který je poměrně často při výběru a při konstrukci bazénu zanedbáván je faktor bezpečnosti. Je náš nový bazén bezpečný pro nás, naše blízké i naše okolí? To jsou docela zásadní otázky, které by nás měly zajímat.

 

Bezpečnost v bazénu

 

Bazén jako past

Když se řekne bezpečnost venkovních bazénů, většinu lidí napadne především riziko spočívající v hrozbě utonutí některého z uživatelů bazénu. Rizik je ale ve spojitosti s bazény mnohem více. Jedním je například to, že v období, kdy je bazén, zvláště zastavěný, vypuštěný, může se stát velice účinnou pastí. Problémem jsou také například hrající si děti, ale také zvířata, která se mohou dostat do blízkosti bazénu a spadnout do něj, ať už je napuštěný nebo ne.

 

Síť na bazén  Síť na bazén

 

Bazénová síť  Úchyt sítě

 

 

V sezóně, tedy v době, kdy je napuštěn, bazén obsahuje nemalé množství vody. Její eventuální únik může v některých případech způsobit škodu srovnatelnou s malou povodní. Problémem – a rizikem, se také může stát blízkost bazénu k některým jiným zařízením a stavbám, které můžeme nacházet na zahradách a v okolí domů. Takovými stavbami jsou například různé kůlny a skladiště, ale třeba například i garáže. Ty všechny mají společné to, že v nich najdeme řadu činidel a chemikálií, které, dostanou-li se nedopatřením do bazénu, mohou z jeho průzračné vody vyrobit smrtící koktejl. Filtrační a čistící zařízení, jakkoli kvalitní, pak může snadno být pouhou iluzí bezpečí, která jen zhorší následky, jež pro nás může kontaminace mít.

 

Krycí plachta na bazén  Krycí plachta na bazén

 

Jak je patrno z našeho jen velmi stručného přehledu, venkovní bazén se může velmi snadno stát pastí, a to aniž bychom si to uvědomovali. Co můžeme udělat proto, aby se takovou pastí nestal? V prvé řadě přemýšlet dopředu.

 

Jak na rizika

Nejlepší cestou jak minimalizovat rizika spojená se stavbou a s užíváním bazénu je věnovat se jim ještě dříve, než se do stavby samotné pustíme. Takto jsme schopni mnoho výše uvedených rizik eliminovat ještě ve fázi projektu, a tedy nejlaciněji. Nejsnazší cestou k jejich rozpoznání je klasická matice rizik; v podstatě dvourozměrná mřížka, do níž vpíšeme rizika s bazénem spojená podle potenciální závažnosti jejich dopadů a pravděpodobnosti, že vzniknou.

 

Podobný risk assasment můžeme provést i v případě, že náš bazén již stojí. V takovém případě nás upozorní na nejzávažnější problémy, kterým bychom měli věnovat pozornost. Rizika, která zjistíme můžeme rozdělit do několika kategorií. Jsou to

 

  • Rizika přímo ohrožující uživatele bazénu (kluzký povrch v jeho okolí…)

  • Rizika ohrožující bezpečné používání bazénu (riziko kontaminace…)

  • Rizika, kterými bazén ohrožuje okolí (vylití…)

 

Jako první bychom měli řešit rizika týkající se bezprostředně lidí, kteří se v bazénu koupou a to ta, u kterých najdeme nejvyšší pravděpodobnost výskytu a současně nejhorší následky (typický příklad: uklouznutí – úraz). Na druhém místě by měla být eliminace rizik, která ohrožují bezpečné používání bazénu a rizika, kterými bazén působí na své okolí. Je to proto, že tato rizika jsou většinou méně akutní a více potenciální. Ostatně, i ona se lépe řeší již ve fázi projektu.

 

Plot kolem bazénu

 

Při vytváření bezpečného bazénu bychom měli uvažovat nejenom ze své perspektivy, ale i z pohledu všech ostatních, kteří se budou pohybovat v jeho okolí. Zejména děti a starší lidé jsou vystaveni jiným rizikům než většina ostatních. I to je potřeba zohlednit, dokonce i v případě, že v našem bazénu se žádní starší lidé koupat nebudou. Důvod je prozaický, jednou budeme staří sami a kdo ví, zda se pak náš bazén nestane i naší vlastní pastí.

 

Firmy, které se zabývají stavbou bazénu jsou schopny poradit a kvalifikovaně pomoci s většinou rizik. Přesto by nebylo správné zcela bez výjimky se svěřit do jejich péče. Jde přeci o naši vlastní bezpečnost, a bezpečnost našich blízkých. Koupat se přeci chceme v oné průzračné vodě, a nikoli v problémech.

 

 

 

Copyright © 2011 Realt s.r.o. all rights reserved

 


Přidejtre svoji firmu