pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Schody by měly být pro lidi

Perex

Schody a schodiště nejsou a vlastně nikdy nebyly pouhým funkčním prvkem bydlení. Plní důležitou designovou a estetickou roli. Bohužel, někdy na úkor svých uživatelů.

Je mnoho variant jak vytvořit krásné a efektivní schodiště.

 

V našem úvodním článku  Schodiště  najdete některé z nich. Schody vždy byly a jsou nejenom funkčním prvkem interiéru nebo exteriéru, ale také jeho ozdobou, doplňkem, který viditelně a efektně podtrhuje zájmy těch, kteří jej obývají, jejich vkus a svým způsobem také vidění světa.

 

Designové schodiště  Designové schodiště

 

Bohužel některá schodiště jsou navrhována a následně stavěna s tím, že poměr mezi funkcí a vizuálním dojmem se u nich stává asymetrickým. Konkrétně, představy designera nebo architekta jsou povzneseny nad funkčnost. Výsledkem takové asymetrie je, že interiér nebo exteriér zdobí sice vizuální skvost, který však není příliš užitečný. A co více, může se svým uživatelům stát i nebezpečným.

 

Skleněné schody minimalistické  Schody minimalistické

 

Když si představíme, že jdeme po svých nových schodech, měli bychom si uvědomit, že tyto schody jsou zde proto, abychom je používali – a to nejenom nyní, ale třeba i za desítky let. Této skutečnosti by se měla přizpůsobit minimálně volba materiálu schodiště, jeho základních parametrů, ale také designu. Schody by měly být v prvé řadě bezpečné. Ostré hrany, ale také příliš hladké plochy jsou problém, obojí může způsobit velmi nepříjemná zranění v prvním případě tím, že na hranu dopadneme, ve druhém tím, že uklouzneme; to samozřejmě platí jak pro venkovní, tak pro vnitřní schodiště. Obojí ale současně působí vizuálně velmi atraktivně.

 

Spirálové schodiště     Spirálové schodiště     Spirálové schodiště

 

 

Materiály a parametry

Vliv na to, jak se nám schody používají má také materiál, ze kterého jsou jejich jednotlivé prvky vyrobeny. Skleněné, respektive průhledné, či i jen silně průsvitné stupně nám v době svého nainstalování mohou působit vizuální potěchu, avšak stejně tak mají vliv na bezpečnost používání schodiště, protože některým lidem mohou způsobovat nepříjemné pocity. Ty samy o sobě stačí k zhoršení pozornosti a zvyšují riziko pádu. Obdobně mohou působit také stupně z některých typů kovových materiálů. Zvláště v kombinaci s výše zmíněnými ostrými hranami se může snadno stát, že schodiště „působí nepříjemně“ – a pro své uživatele nepříjemné je. Bohužel, někdy to zjistíme až po určité době používání.

 

Designové schodiště  Designové schodiště

 

 

Mimořádně významným faktorem pokud jde o ergonomii schodiště je výška a rozteč jednotlivých stupňů. Příliš strmé schodiště je samozřejmě problém, byť se nám na první pohled takto nemusí jevit. Při výběru vhodných parametrů schodiště bychom měli, pokud jde o tyto veličiny, myslet velmi daleko dopředu. Vtip je v tom, že schody, po kterých nám nedělá problém vyjít nyní, se v budoucnu mohou stát nepřekonatelnou překážkou. A nemusí jít jen o to, že jednou prostě zestárneme. Skutečnou ergonomii schodiště velmi dobře otestuje úraz, jako je například zlomená noha, ale třeba i nenadálá potřeba vynést po něm větší břemeno, respektive snést je dolů (což je z mnoha důvodů obtížnější a náročnější na zvládnutí, než dostat je nahoru).

 

Designové schodiště   Příkré schodiště   Designové schodiště

 

Specifickým problémem jsou parametry točitých schodů. Ve středověkých hradech se stavěly levotočivé, aby obránci sestupující shora mohli mít v pravé ruce meč a tedy převahu nad útočníky, kteří se snažili vystoupat nahoru a pravou ruku měli blíže středu schodiště, kde byl pro práci meče mnohem menší prostor. Dnes již takové problémy neřešíme, ale strmost zatočení schodiště může stále přivodit celou řadu nepříjemných problémů. Měli bychom ji proto volit s dostatečnou rezervou – už vzhledem k potížím, které byly popsány u rozestupu stupňů a jejich výšce, a které se u točitých schodů mohou přinejmenším násobit.

 

 

Pro lidi

Schody jsou sice funkční i designový prvek, v prvé řadě bychom se na ně ale měli dívat jako na funkční část interiéru či exteriéru, nikoli, po vzoru našich předků, jako na prvek opevnění. Schody zde jsou, a budou, s námi velmi dlouho, mysleme na to. Je určitě dobré, když se novým schodištěm můžeme chlubit svým návštěvám, či je dávat na odiv okolojdoucím, či se jím kochat jen tak sami. K čemu nám ale bude kochání i chlouba, když se pro esteticky nesporně skvělé vlastnosti svých schodů nedostaneme na jejich vrchol?

 

Schodiště dřevěné  Schodiště dřevěné

 

Schody by měly být pro lidi, a to znamená ergonomické. S dostatečnými rezervami, dostatečně bezpečné a z materiálů a v provedení, které ani v případě nehody která dříve nebo později určitě nastane, nepomohou ke zranění těch, kteří po nich chodí. Pokud budeme mít „schody pro lidi“ byť trochu na úkor jejich vizuálního provedení, není to na škodu. Pokud trváme na vzhledu, měli bychom přemýšlet, zda se nám naše stupňová extravagance bude líbit i za deset let. A pak se možná – oklikou – dostaneme opět k ergonomii.

 

Designové schodiště

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Realt s.r.o. all rights reserved

 

 


Přidejtre svoji firmu