pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Náš plot a naše vztahy

Perex

Navrhnout esteticky zajímavý a funkční plot není snadné. Kromě designu, konstrukci, materiálu a ceně je dobré přitom uvažovat také například o tom, jak náš nový plot ovlivní naše sousedy – a také návštěvy.

 

Jak jste si mohli přečíst v našem článku Oplocení a ploty  , návrh plotů a oplocení má svá pravidla, která nejsou úplně jednoduchá. Má působit esteticky, zajišťovat soukromí zvláště tam, kde bychom jinak našim sousedům viděli doslova do pokojů (a samozřejmě oni nám), umožnit tam, kde to má smysl výhled do krajiny a samozřejmě – je to stejně důležité, jako všechny ostatní účely, krajinu, ve které se náš domov nachází příliš nehyzdit.

 

Kovový plot

 

Správná volba plotu

je ale mnohem více, než jenom kombinace snahy skrývat a ukazovat spolu s našim vkusem a finančními možnostmi. Tím jaký plot si zvolíme, dáváme najevo poměrně hodně, jací jsme. A co více, také tím podstatně ovlivňujeme, jak se na nás budou dívat naši sousedé. Co si o nás pomyslí, a také jak se k nám budou chovat.

 

Ploty Wisniowski  Ploty Wisniowski

 

Ne tak dávný trend některých stavitelů v obhánění jejich sídel neproniknutelnými zdmi, za kterými schovávali své obydlí vyprávěl nejenom něco o svých tvůrcích, ale také spoluurčoval vztahy obyvatel takových sídel k jejich okolí. Byly vesměs chladné nejenom kvůli nátuře těchto stavitelů, ale také proto, že s nimi jejich přirozené okolí nechtělo příliš komunikovat. Je velmi pravděpodobné, že samotná podoba plotu se na tomto jevu podepsala měrou více, než patrnou. Neprostupné zdi totiž vzbuzují jednak zvědavost, jednak také despekt, a navíc i strach.

 

Zděný plot Zděný plot Zděný plot

 

Existují samozřejmě také opačné příklady. Někteří lidé volí velmi netradiční formy oplocení svých domů a pozemků. Jejich ploty svým designem, provedením, nebo jinou vlastností přitahují pozornost svého okolí. Pokud plot, například umělecký, vyzařuje pozitivní emoce a pokud současně není zcela nepropustný, indukuje u okolí pozitivní pocity vůči těm, kteří bydlí za ním. Vizuálně prostupné oplocení působí obdobně, jako pootevřené dveře v kanceláři, tedy dlouhodobým vytvářením dobrého dojmu u sousedů. A ten se může kdykoli hodit, nehledě na to, že přispívá k celkové kultuře bydlení.

 

Netradiční dekorativní plot Netradiční dekorativní plot

 

Netradiční dekorativní plot  Netradiční dekorativní plot

 

Kromě své nesporné praktické i estetické funkce může vhodně volené oplocení plnit i další účely, které mají vliv na vztah mezi jeho majiteli a jejich společenským okolím. Existují například ploty, které fungují v podstatě jako umělecká díla a díky tomu přitahují pozornost lidí, kteří si je přijíždějí prohlížet jako turisté. To se automaticky promítá do vztahů mezi majiteli takto oplocených nemovitostí a mezi jejich sousedy. Takový vztah pak může být pozitivní (pokud se plot zcela nevylučuje s estetickým cítěním okolí), ale stejně tak i negativní. Zejména je dobré snažit se vyvarovat situace, kdy by náš plot působil našemu okolí trapně a to by se tak mohlo domnívat, že mu dělá ostudu.

 

Sousedy si nevyberete

Zato oplocení ano. Není moc dobré snažit se při jeho návrhu zcela odizolovat od okolí, není-li to z nějakého důvodu zcela nutné. Není také dobré volit takový typ nebo design oplocení, který by neladil se stávajícím okolím. I to by se mohlo podepsat na našich vztazích, protože lidé, kteří žijí nedaleko nás by mohli podvědomě cítit potřebu nás vytěsnit. Stejně tak ale vztahy poškozuje i snaha o přílišnou unifikaci, nebo o nekritické napodobování – speciálně, pokud se děje bez vědomí těch, které napodobujeme – to neplatí jen pro ploty, ale takřka pro cokoli. Naproti tomu ale snaha o sladění vzhledu oplocení, nebo dokonce spolupráce se sousedy při vytváření „jednotného stylu“ vztahy velmi výrazně posiluje. Existují místa, kde se taková snaha nejenom cení, ale je dokonce vyloženě nutná (například v památkově chráněných oblastech). Vždy bychom se ale měli snažit o zachování alespoň malé části originality, byť by se ukrývala v drobném detailu. Může to sice na první pohled působit zvláštně, ale vztahy s našim okolím ovlivní detaily někdy více, než nejvýznamnější prvky exteriéru našeho bydlení.

 

Vinylový plot  Kovový plot

 

Jaký jsi

To vůbec nejdůležitější ale je, nakolik si necháme skrz plot nahlížet do soukromí v těch částech, které bezprostředně sousedí s jinými obydlími, nebo s veřejnou sférou (přední část domu). V podstatě platí, že čím méně prostoru oku kolemjdoucího dáme, tím za uzavřenější budeme považováni i ve společenském životě. Naopak ponecháme-li prostor příliš veliký, nebude to pro nás moc dobré. Zlatý střed platí u oplocení stejně, možná ještě více, než u mnoha jiných věcí.

 

Kovový plot

 

Pro plot a pro jeho majitele platí jednoduchá zásada: jsi takový, jako to, za co se schováváš. Buďme si ji vědomi. Linie, která odděluje naše „venku“ od našeho „doma“ (právě tak ploty psychologicky vnímáme) je více, než jen množstvím železa, betonu, pletiva či cihel. Je to naše fasáda a je v ní zakódován náš postoj. Prostřednictvím plotu promlouváme k okolí a měli bychom mu říkat to, co nám kdykoli v budoucnu pomůže k lepšímu životu.

 

 

 

Copyright © 2011 Realt s.r.o. all rights reserved


Přidejtre svoji firmu