pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Bazénové příslušenství

Perex

Při koupi jakéhokoliv bazénu nezapomínejte, že je nutné koupit i různé bazénové příslušenství.

 

Bazénovým příslušenstvím rozumíme nejen veškeré vybavení, které nám pomáhá udržovat bazén v bezvadném stavu jako ruční vysavače, síťky na nečistoty a kartáče, které jsou nezbytné pro čištění bazénu, teploměry apod., ale i zastřešení bazénů, čerpadla, filtrace, filtrační písky, nezerové schůdky, skimmery ( hladinové sběrače nečistot ), bazénové trysky, ale i zařízení pro ohřev vody, chemické přípravky či doplňkové příslušenství.

 

 

Bazénove trysky


Slouží k cirkulaci vody v bazénu. vhodným umístěním a nasměrováním trysek lze vytvořit proud, který bude neustále cirkulovat vodou, která tím bude méně náchylnější ke zkažení. Bazénové trysky dělíme na trysky masážní a cirkulační.

 

 

 

                     Bazenove trysky                               Bazenove trysky 1

 

Čerpadla

 

Použití

Pouze pro cirkulaci vody v bazénech.

Elektrické připojení

Připojení čerpadla musí být provedeno kvalifikovaným elektrikářem. Přívod musí být vybaven proudovým chráničem s vypínacím bezpečným proudem 30 mA. Napájecí napětí musí odpovídat provoznímu napětí uvedenému na typovém štítku s tolerancí +/- 5 %. Při neodborně provedeném připojení odpadá nárok na garanci.

Provoz

Před uvedením čerpadla do provozu naplníme předfiltr do výše sacího hrdla vodou namažeme těsnící kroužek víka při každém sejmutí víka silikonovou pastou. Zapneme motor, čerpadlo začne nasávat. Nasávací doba závisí na sací výšce a na vzdálenosti od bazénu. Přiměřená doba nasávání je pět minut.

Údržba

Filtrační koš by se měl pravidelně vyjmout a důkladně vyčistit. Čerpadlo by se nemělo zásadně spouštět bez nasazeného filtračního koše. Čerpadlo je dimenzováno na dlouholetý bezporuchový provoz bez údržby. Při poruše spočívá příčina převážně na pohyblivé části čerpadla.

Pozor! Před prováděním údržby zásadně vypneme proudové napájení.

Uložení přes zimu

Čerpadlo chraníme před mrazem. Demontujeme všechny zátky a hadice a necháme vytéci všechnu vodu. Zátky uchováváme ve filtračním koši. V chladných ročních obdobích skladujeme čerpadlo v suché a teplé místnosti. Čerpadlo nezakrýváme plastovými foliemi, aby se zabránilo škodlivé kondenzaci. Pokud je čerpadlo namontováno pevně na místě a vodu není možno vypustit, pak ochranu proti zamrznutí čerpadla nabízí roztok 40 % propylen-alkoholu a 60 % vody (působí do -46 °C). Nepoužíváme prostředky jako například polypropylenglykol, protože jsou vysoce jedovaté a mohou poškodit čerpadlo.

 


 

Čerpadlo

 

Filtrace

 

Filtrace je součástí celkové úpravy bazénové vody. To znamená, že samotná filtrace bez správného chemického ošetření vody nezabezpečuje požadované parametry vody. Stejně tak samotná chemická úprava vody bez filtrace není postačující.

Princip filtrace

Voda je nasávána čerpadlem z bazénu skimmery do filtru, kde se čistí a je přiváděna tryskami zpět do bazénu. Vlastní filtr obsahuje pískovou náplň, ve které se zachycují nerozpustné nečistoty obsažené ve vodě. Po určité době filtrování dojde k zanesení písku, takže se pro vodu stává těžko propustný. Je proto nutné písek proprat.

Proprání se provádí tak, že se voda přivádí do filtru v opačném směru než při filtračním procesu. Dochází ke zvíření písku a uvolňování nečistot, které písek zachytil. Tato prací voda se odvádí do odpadu.

Pro maximální účinnost filtru je třeba použít jako náplň křemenný písek velikosti zrna (granulometrie) 0,5 - 0,7 mm. Množství písku se mění dle typu filtr

 

 

 

                          Filtrace pískova                       Filtrační písek

 

 

Skimmer - hladinový sběrač nečistot

 

Všechny nezapuštěné části skimmerů jsou stabilizovány proti UV záření. Skimmery jsou vyrobeny z bílého ABS, mají dvířka s plovákem a uzávěr na regulaci průtoku. Ve spodní části skimmeru je košík na zachycení hrubých nečistot

 

Skimmer

 

Nerezové schůdky

 

Žebříky jsou určeny pro privátní i komerční bazény, vyrobeny z ručně leštěné nerezové oceli AISI 304 o průměru 43 mm. Každý žebřík má nerezové stupně s protiskluzovými nášlapy z měkčeného plastu, a je ukončen silikono-gumovým opěrným kloubem pro opření o stěnu bazénu. Součástí žebříku jsou kotvení tj. pouzdra pro montáž do dlažby (betonu). Pro dodatečnou montáž žebříku je možno dokoupit přírubu pro montáž na dlažbu (beton). Kotvení jsou opatřena zemnící svorkou

 

 

                 Schůdky                                 Schůdky 1

             

 

 

 Copyright © 2010 Realt s.r.o. all rights reserved


Přidejtre svoji firmu