pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Získejte dotace pro vaše bydlení

Perex

Evropská unie poskytuje prostřednictvím operačních programů celou řadu příležitostí, které mohou lidé využít pro financování svého bydlení. Nejvíce atraktivním je v současné době Operační program životní prostředí, v jehož rámci lze žádat o několik typů dotací.

Nás budou v rámci tohoto článku zajímat především dotace EU pro soukromé osoby, i když žádat o dotace mohou i firmy či orgány státní správy. Těmto navíc pomáhají získat dotace EU specializované společnosti. Soukromá osoba si většinou musí vystačit pouze s informacemi od úřadů či na internetu.

Kotlíkové dotace

Pro soukromé osoby je v roce 2017 připravena tzv. Prioritní osa 2, jde o známé Kotlíkové dotace. Jejich vyhlašování probíhá průběžně na území republiky, celkem může žadatel na výměnu kotle získat prostředky ve výši až 85 % z maximální částky 150 tisíc korun, maximální výše vlastní dotace je tedy 127,5 tisíc Kč. Dotaci lze čerpat na nový kotel i jeho instalaci, rekonstrukci otopné soustavy, služby energetického specialisty a další činnosti.

Zmíněná výše dotace platí při pořízení kotle na biomasu a tepelná čerpadla v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Při pořízení kotle na uhlí je výše dotace 70 %, u plynového či kombinovaného 75 %. Dalších 5 % obdrží žadatelé z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Pokud váš dům nesplňuje energetickou náročnost C či lepší, musíte pro získání dotace ještě učinit některé z dílčích opatření zateplení, výměny oken atd. Na tyto činnosti obdržíte dotaci do maximální výše 20 tisíc Kč.

Další dotace

Pro vlastníky a správce pozemků jsou k dispozici další dotace s cílem posílit přirozené funkce krajiny, pro podnikatele, firmy a státní správu jsou pak možnosti získání dotace EU mnohem širší. Pokud vás zajímají dotační programy či dotační poradenství, detailní informace a pomoc při získání vám poskytnou specialisté z MIDA Consulting.


Přidejtre svoji firmu