pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Co vědět o pojištění domácnosti?

Perex

V České republice je přibližně 1,55 milionu rodinných domů a 4,1 milionu bytů. Ze ztráty bydlení má strach třetina Čechů. Patříte do této skupiny i vy? Pokud vám záleží na svém majetku, nepodceňujte význam pojištění domácnosti a přečtěte si, jak rizikům efektivně čelit.

Rozlišujte pojištění domácnosti a nemovitosti

Z průzkumů je patrné, že zdaleka ne každý rozlišuje rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti. Zatímco pojištění nemovitosti kryje škody způsobené na stavebních součástech objektu, pojištění domácnosti chrání vybavení.

 

 

Udržujte své pojistné smlouvy aktuální

Je přirozené, že hodnota vašeho bydlení není stejná jako před lety. A bude se měnit také v budoucnu, čemuž by měly odpovídat parametry uvedené v pojistné smlouvě. Proto je vhodné, abyste údaje aktualizovali po každé významnější změně. Může se jednat o rekonstrukci, pořízení nákladnějšího vybavení apod. Podstatné je, aby majetkové pojištění odpovídalo reálné hodnotě.

Jaká rizika patří k nejčastějším?

Češi mají největší strach z ohně, vody a nezvaných hostů. Nikdy není od věci pojištění proti živlům (tedy proti požáru, povodni, záplavě, krupobití, vichřici, úderu blesk aj.) a stejně tak proti vodovodním škodám. Případy, kdy si sousedé vzájemně vytopí byt, jsou poměrně časté.

 

 

Pojišťovny pružně reagují na měnící se trendy a nabízí široké spektrum ochrany. Pojistit si můžete také bazén, zahradní nábytek, trampolínu nebo větší množství zásob v mrazácích. V rámci pojištění nemovitosti nechybí ochrana proti vandalům ani škodám, které způsobí ptáci. Ti s oblibou klovou do fasád domů a oprava bývá nákladná.

 

Chcete-li pro své bydlení komplexní ochranu bez rizika podpojištění, obraťte se na pojišťovnu ERGO. Ta nabízí atraktivní pojištění Bezpečný domov, které si lze sjednat z pohodlí domova on-line.


Přidejtre svoji firmu