pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Průkaz energetické náročnosti

Perex

Pokud se pohybujete v realitách, již jste pravděpodobně zaregistrovali, že od 1. ledna roku 2016 začíná pronajímatelům nemovitostí povinnost předložit před podpisem nájemní smlouvy tzv. energetický štítek. Tato povinnost se týká téměř všech případů, které u nájmů běžně nastávají. Celá legislativa je v tomto ohledu poměrně nepřehledná, pojďme si vše blíže vysvětlit.

Průkaz energetické náročnosti budovy, co to vlastně je?


Průkaz energetické náročnosti budovy, je dokument, jehož grafická část se velmi podobá štítkům např. z ledniček či myček nádobí. Důvod, proč se průkaz na budovy vůbec vyžaduje, je předpověď spotřeby energií a to jak na vytápění, ohřev teplé vody, chlazení i osvětlení. Pokud tyto výstupy v kWh znásobíme cenami médií, okamžitě dostáváme výpočtové náklady na provoz nemovitosti. Budovy dělíme stejně jako spotřebiče do sedmi kategorií A-G, novostavby z dnešní doby dosahují max. kategorie C. Průkazy platí 10 let.

 

 

Kdy je průkaz energetické náročnosti budovy potřeba?


Jaké situace mohou u pronájmu od 1.1.2016 v souvislosti s energetickými průkazy nastat?


Vlastník bytu je ze zákona povinen:

 

 • předložit průkaz en.náročnosti nájemci před uzavřením smlouvy o pronájmu
 • uvést ukazatele energetické náročnosti objektu již při inzerování bytu
 • v případě pronájmu pomocí zprostředkovatele, předat mu minimálně grafickou část průkazu


Vlastník budovy či společenství vlastníků budovy jsou dle zákona povinni:

 

 • objednat zpracování průkazu při pronájmu již jen jediného z bytů či nebytových prostor
 • předat k nahlédnutí průkaz budoucímu nájemci bytu nejpozději při podpisu nájemní smlouvy
 • uvést ukazatele energetické náročnosti již při inzerci

 

 

Co toto všechno znamená pro pronajímatele bytu?


Jednu velmi důležitou věc. Průkaz energetické náročnosti budovy musí budoucímu nájemci zajistit společenství vlastníků domu. V případě neochoty ze strany společenství je doporučeno jej k této akci písemně vyzvat.

 

Výjimky ze zákona 406/2013 Sb.


Jako každý právní předpis má i paragraf o energetických průkazech své výjimky. Kdy není nutné průkaz energetické náročnosti budovy nechat vypracovat:

 

 • budovy o energeticky vztažné ploše menší než 50m2 (půdorysná plocha vč. plochy vnějších stěn)
 • budovy pro rodinnou rekreaci užívané pouze část roku (chaty, chalupy)
 • objekty v památkové rezervaci (nikoliv v památkové zóně) a kulturní památky
 • pokud nebyl Sdružením vlastníků na písemnou výzvu majitele bytu energetický průkaz vydán, může jej majitel bytu nahradit vyúčtováním energií, plynu a tepla za uplynulé tři roky. Riziko pokuty od Státní energetické inspekce je na straně SVJ budovy, které nedodržuje svou zákonnou povinnost.
 • nemovitosti dokončené před rokem 1947, u kterých od tohoto roku neproběhla rekonstrukce  většího rozsahu.

Kdo průkaz vydává a kolik za něj zaplatím?


Energetické průkazy budov vydávají pouze energetičtí specialisté s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu. Důvěryhodným zpracovatelem je např. chciPRŮKAZ.cz působící po celé ČR. Ceny začínají u rodinných domů na 2000 Kč a u bytových domů na zhruba 3500 Kč.


Přidejtre svoji firmu