pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Vedení účetnictví může být i snadné

Perex

I když to z počátku možná nevypadá, vedení účetnictví může a často to tak i bývá, působit velkou řadu problémů, jejichž řešení nebývá snadným úkolem a podnik doslova běží závod na dlouhou trať, která je plná nelehkých překážek.

 

Překážky můžeme pojmenovat například takto:

 

 • Co je účetnictví?
 • Jakým zákonem se řídí?
 • Kde najdu kvalitního účetního?
 • Jak zajistím, že bude sledovat nové trendy?
 • Kolik mě to bude stát?
 • Mám dát na doporučení?
 • Můžu si na pomoc zavolat mezinárodní společnost?
 • Můžu účetnímu svěřit i jiné záležitosti?

 

A spousta dalších.

Na první dvě otázky je poměrně jednoduchá odpověď.

Účetnictví lze definovat několika způsoby, může jít např. o:

 

 1. „činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření,
 2. písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách nebo
 3. nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách“.

 

Účetnictví se u nás řídí hlavně zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví. Který je účinný již skoro 24 let, od 1. ledna roku 1992, tento zákon mimo jiné mluví o účetních zásadách, účetním období a třeba ještě o účetních jednotkách, kterým ukládá povinnost vést účetnictví.

 

U třetí otázky je třeba se zamyslet nad tím, chceme-li svého vlastního účetního, či zda by nebylo moudřejší najmout si na vedení účetnictví externí společnost.

 

Obě možnosti mají jisté klady a zápory a jen my musíme vědět, co jsme a naopak nejsme ochotni podstoupit. Na zbylé otázky je odpovědí Caspian Accounting & Consulting Services (dále už jen „CACS“). Kdo to je a že jste o ní nikdy neslyšeli? Tak tedy, jedná se o poměrně mladou, ale přesto velice stabilní a silnou mezinárodní společnost založenou koncem roku 2002 v Baku v Ázerbájdžánu. V současné době má pobočky v Praze a v Moskvě, ale své služby poskytuje podnikům po celém světě. Mezi její klienty se čítá Samsung Engineering, Strabag LLC, Ehrmann LLC, Fujitsu, Siemens LLC, Avis, Daewoo, Microsoft, Estee Lauder a spousta dalších zvučných známých jmen.

 

Tito všichni vřele doporučují nechat si své účetnictví vést právě od CACS. Společnost CACS je skutečným expertem a odborníkem ve veškerých otázkách týkajících se účetních služeb.

 

Správa účetnictví, audit nebo personalistika

CACS se správě účetnictví a dalším souvisejícím službám věnuje od samého počátku své existence, ovšem reagovala na nejnovější vývojové trendy, a tak postupem času portfolio svých aktivit rozšířila.

 

Na společnost CACS se můžete obrátit, potřebujete-li poradit v otázkách:

již zmíněných účetních služeb a účetnictví, obchodního práva (založení podniku, živnosti, zakládací listiny…), mezd a personální práce (veškerá mzdová a personální agenda), outsourcingu a outstaffingu a účetního auditu. V řadách odborníků společnosti CACS se pohybují opravdu špičkoví právníci, účetní, auditoři, tlumočníci, personalisté, kontroloři a spousta dalších kvalitních zaměstnanců, pro které je Vaše přání přikázáním. Během své práce pro Vás, s Vámi konzultují každý další krok a vyslyší veškeré Vaše přání. Ne nadarmo CACS říká že: „Ušije služby přímo na míru“. Pravidelná školení a semináře jsou součástí firemní kultury v této účetní společnosti. Zaměstnanci se musí neustále zdokonalovat a samozřejmě jít s dobou, aby nabídka služeb byla stále aktuální, reagovala na nejnovější módní trendy a změny a zůstala zachována kvalita, jíž zákazník očekává. CACS je finančně přístupná. Na svých internetových stránkách má vyvěšený ceník služeb, takže hned víte, kolik si budete muset připravit finančních prostředků. Nejsou zde žádné tajnosti. Na stejných internetových stránkách můžete i položit on-line dotaz, na který dostanete neprodleně odpověď.


Přidejtre svoji firmu