pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Neobyčejné krby

Perex

Od počátku tvořil krb centrální bod domácností. Dával teplo, vařilo se v něm, scházela se u něj rodina. S vývojem architektury bydlení a v závislosti na technickém pokroku vyvíjel se i krb, jeho účinnost a design.

Od počátku tvořil krb centrální bod domácností. Dával teplo, vařilo se v něm, scházela se u něj rodina. S vývojem architektury bydlení a v závislosti na technickém pokroku vyvíjel se i krb, jeho účinnost a design. Při návštěvě historických památek můžeme vidět, jak vzhled krbu odráží umělecké slohy a styly své doby. Průběžně byl krb nahrazen topením se skrytým ohništěm, vzduchovým a vodním rozvodem tepla – ústředním topením. Krb začal plnit čistě estetickou a symbolickou funkci.

 

V  poslední době dochází k renesanci krbového topení. Díky novým technologiím a stavebním možnostem je efektivněji využívána tepelná energie a krb přestává být pouhým estetickým doplňkem, ale v mnoha případech plní primární výhřevnou funkci. Pokrok přinesl různé krbové variace

  • krbová kamna klasická

  • krbová kamna s automatickým

bezobslužným provozem (pelety)

  • elektrické krby

  • plynové krby

  • biokrby (krby na bioethanol,

bezkomínové vytápění)

  • krby s teplovodní nebo

teplovzdušnou krbovou

vložkou

  • sporáky na tuhá paliva aj.

 

 

 

Dále dělíme krby podle pozice na rohové – vnější a vnitřní roh, prostorové krby, centrální krby, fasádní krby a otevřené krby a podle materiálu, kterým je krbová vložka obestavěna. Krbové vložky se vyrábějí z oceli a litiny. Ocelové tvoří těleso plus žáruvzdorná vyzdívka, dveře jsou proti zakouření místnosti pojištěny spalinovou klapou. Dřevo se spaluje se sekundárně, to znamená, že většina tepla vychá vzniká při spalování plynu, který vzniká spolu s menšinovým teplem hořením dř hořením dřeva za podmínky přísunu čerstvého vzduchu. Kvůli požární bezpečnosti s požární b bezpečnosti se používají izolační materiály s certifikací. K obestavbě krbovýc krbových vložek se používají různé formy kamene, nerezová i klasi- dkal cká ocel, tvrzené sklo, pohledový beton a řada jiných materiálů. Vhodným Je důležité vybrat si z velké nabídky krbů a krbových kamen nejen podle podle vzhledu , ale také podle typu. Nejlépe bude pozvat si krbaře-odborníka odborníka a vše s ním v klidu prodiskutovat, protože krb nás nejen zp příjemně zahřívá, ale s otevřeným ohništěm tvoří důležitou, ne-li dominantní součást dominantní součást místnosti. Samotná montáž už není náročná anite po technické ani časové stránce.

Text byl sestaven na základě informací poskytnutých firmou Topsys Praha, spol. s r.o.


Přidejtre svoji firmu