pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Bezpečnost při práci ve výškách

Perex

Při práci na šikmých střechách, okrajích plochých střech, v blízkosti střešních vstupů, na stožárech a komínech je nutno zajistit bezpečnost při výstavbě a nebo pozdější údržbě či rekonstrukci.

 

Vhodně umístěné záchytné systémy zabrání riziku pádu, aniž by narušily vzhled, či užitnost střechy. Montáž zajišťují certifikované firmy, které zajišťují bezpečnost u stávajících staveb s rizikem pádu, u novostaveb montáž záchytných a zádržných systémů nařizuje zákon. Dle naklonění dělíme střechy na ploché a šikmé a dále je dělíme podle použitého materiálu. U šikmých střech se používají střešní háky pro lanové úchyty, kotvící body pro falcované střechy a šikmé střechy, na okrajích a u vstupů plochých střech najdeme klasické lanové úchyty nebo kotvící body pro práci v závěsu na laně. Používají se taky permanentní lanové systémy eventuelně systémy s kotvícími kolejnicemi, systémy pro žebříky a mobilní zábradlí. Dle použitého materiálu dělíme kotvící body do betonové konstrukce, trapézové a sendvičové konstrukce, ocelové konstrukce, dřeva, tenkých nosných stropů, sendvičových panelů, ocelového nosníku a dutinových panelů.


Aby byla docílena maximální životnost záchytných systémů, vyrábí se z odolných materiálů, ideálně z nerezových ocelí. Přesto je dle zákona nařízená revize minimálně jednou za dvanáct měsíců při dodržování podmínek daných výrobcem a to osobou s revizním osvědčením, zaškolenou zpravidla výrobní firmou. Kotvící body, které byly vystaveny pádu je nutno revidovat v nejbližším možném termínu.


Střecha je nejpodstatnější části domu, proto je důležité se o ni starat. Jsou to nátěry, výměna krytiny, odstraňování sněhu, čištění okapů aj. práce. Na střechách jsou umisťovány další důležitá zařízení jako hromosvod, anténní a satelitní systémy, přijímače internetu, klimatizační zařízení a další. Proto je nutné zajistit pohyb záchytným systémem, aby pro nás vstup v kteroukoli roční dobu neznamenal riziko pádu, který končí v tom lepším případě zraněním.


Přidejtre svoji firmu