pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Střechy podle tvaru

Perex

Základním stavebním prvkem každé budovy je konstrukce střechy, jejímž účelem je ochrana vnitřního prostředí objektu i samotného uživatele před účinky počasí.


Základním stavebním prvkem každé budovy je konstrukce střechy, jejímž účelem je ochrana vnitřního prostředí objektu i samotného uživatele před účinky počasí. Z hlediska celkového rázu budovy má tvar střechy a výběr krytiny nezastupitelný význam a jejímu výběru je nutné věnovat maximální pozornost.

Střechy podle tvaru střech  

 

Střechy šikmé s rovinnými střešními plochami 

 • střecha sedlová - tvoří ji dvě skloněné plochami stýkajícími se v hřebeni a v nárožích
 • střecha pultová – je tvořena jednou skloněnou střešní plochou
 • střecha valbová – tvoří ji čtyři skloněné plochy stýkajícími se v hřebeni a nárožích
 • střecha polovalbová – je tvořena čtyřmi skloněnými plochami stýkajícími se v hřebeni a ve zkrácených nárožích , okap jedné plochy je ukončen v jiné výšce než okap vedlejší plochy
 • střecha stanová - střešní plochy se stýkají ve vrcholu
 • střecha mansardová – vytváří ji střešní plochy o různém sklonu, umístěné nad sebou, dolní střešní plocha má větší sklon
 • střecha pilová - je řada k sobě přiléhajících střech s nestejným sklonem  
   

Střechy se zakřivenými střešními plochami

 • střecha věžová 
 • střecha válcová
 • střecha oblouková
 • střecha kuželová
   

Kombinace rovinných a zakřivených střešních ploch

 

Střecha sedlová     Mansardová střecha

 

Střechy podle sklonu

 

 • střechy ploché se sklonem 0-10° 
 • střechy šikmé se sklonem od 10-45°
 • střechy strmé se sklonem 45-90°

 

Šikmá střecha    Plochá střecha

 

Střechy podle složení střešního pláště

 

 • střechy jednoplášťové – oddělují vnitřní prostředí od vnějšího jedním střešním pláštěm
 • střechy dvouplášťové – oddělují chráněné prostředí dvěma střešními plášti  
 • střechy víceplášťové – vytváří je několik střešních plášťů , oddělených vzduchovými 
  vrstvami

Střechy podle druhu krytiny

 

 • střechy se skládanou krytinou
 • střechy s povlakovou krytinou
 • kombinace skládané a povlakové krytiny

 

Střecha se skládanou krytinou    Střecha s povlakovou krytinou

 

Střechy podle technologie výroby

 

 • monolitické – všechny vrstvy jsou vyhotovené bez použití prefabrikátů přímo na stavbě
 • montované – vrstvy jsou vyhotoveny z montovaných prefabrikátů
 • kombinované – některé vrstvy jsou provedeny přímo na stavbě a některé z montovaných prefabrikátů

Střechy podle řešení průniku vodní páry

 

 • střechy s parotěsnou vrstvou – zamezují pronikání vodní páry z vnitřního prostředí do střešního pláště
 • střechy bez parotěsné vrstvy – nezabraňuje průniku vodní páry z vnitřního prostředí do střešního pláště

Střechy podle využití

 

 • střechy účelové – umožňují využití střechy například jako terasy nebo k osázení zelení
 • bez dalšího využití – chrání pouze objekt před vnějšími vlivy

 

Nejběžněji jsou používány střechy ploché nebo šikmé . Výběr střechy se řídí tvarem a typem domu a ve vilových zástavbách také typem, převažujícím v okolí. Klasikou je dům se šikmou střechou ( sedlovou ) a sklonem kolem 45 stupňů.

 

Střecha řadové domy    Střecha Satjam

 

Střešní krytina 

 

Pro správný výběr krytiny je rozhodujícím údajem sklon střechy , který ovlivňuje možnost použití určitého typu krytiny. Nezanedbatelný je i celkový vzhled stavby a soulad s okolním prostředím. Podle druhu použité krytiny může být střecha se skládanou krytinou, s povlakovou krytinou a nebo lze použít jejich kombinace. Pro šikmé střechy jsou u nás nejvíce využívány krytiny skládané. Důležitou vlastností dobré tašky je její nasákavost. Čím je nižší, tím větší je její odolnost vůči poškození mrazem a menší dodatečné zatížení krovu. Váha krytiny působí na krov určitou silou, velké zatížení pak způsobuje vítr a sníh .

U střech se sklonem 45 stupňů můžeme použít tašku betonovou, pálenou, šindele či krytinu břidlicovou , plechovou a dokonce i plastovou. U střech se sklonem menším než 20 stupňů nelze použít tašky pálené, u sklonu pod 17 stupňů ani tašky betonové. Celkový vzhled střechy výrazným způsobem ovlivní i výběr barevného provedení tašky.


Častou chybou při pokrývání střechy bývá to, že se tašky pokládají tak, jak jsou uloženy na paletě, takže se obsah jedné palety pokládá na jednom místě střechy a dále se postupuje stejným způsobem. Tento postup není vhodný , protože se může stát, že v některé paletě mohou mít tašky mírně odlišný odstín než v paletě jiné a na střeše jsou pak vzniknou plochy s jedním odstínem. Proto se doporučuje při pokládání rozebírat balíky střídavě z několika palet a na střeše je pokládat na několik míst. Barevné odchylky mohou být využity k dosažení estetického vzhledu střechy.

Druhy krytiny 

Pálené tašky

Pálené střešní krytiny se vyrábějí z přírodních materiálů , suší se vzduchem a vypalují v pecích . Tašky se vyznačují vysokou pevností, odolností vůči povětrnostním vlivům a chemické zátěži , jsou prodyšné a díky použití přírodních materiálů i ekologické. Klasickým představitelem výrobců této krytiny je firma Tondach. Nabízí výběr ze široké škály typů, barev i doplňků.

Betonové tašky

Betonová střešní krytina je vhodná pro všechny typy objektů od sklonu střechy 17 stupňů. Díky svým vlastnostem obstojí i ve vyšších nadmořských výškách, kde je použití některých střešních krytin omezené. Betonové tašky se vyznačují velkou pevností , odolností vůči povětrnostním vlivům, mají nízkou nasákavost, jsou mrazuvzdorné a zaručují dlouhou dobu životnosti. Nejznámějším výrobcem betonových krytin je firma Bramac . Nabízí více než deset typů tašek ( např. Bramac MAX, Natura, Bobrovka ) a v barvách- cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, břidlicově černá- jsou dostupné téměř všechny typy. Některé tašky ( např. Alpská taška Classic ) je možno zakoupit i v barvách nestandardních jako je světle zelená, tmavě zelená, tmavě modrá. Zajímavé je i nové provedení klasické bobrovky( Bramac Reviva ) s povrchovou úpravou Protektor , vyznačující se hladkým povrchem s tvrdou vrstvou , který zabraňuje usazování nečistot. Firma nabízí i veškeré doplňky, potřebné ke zhotovení střechy.

Plechové střešní krytiny

V posledních letech jsou v oblibě i krytiny klasického vzhledu vyráběné moderní technologii. Představitelem je například lehká plechová střešní krytina GERARD® s přírodním kamenným posypem, dodávajícím krytině přirozený vzhled. Je vhodná pro šikmé střechy se sklonem od 12° . Vyrábí se v řadě tvarových provedení a barevných odstínů. Vyznačuje se nízkou plošnou hmotností, vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům a snadnou montáží. Plechová střešní krytina OnduSteel je vyráběna ve stylu tradičních tašek s granulátovým posypem. Je lehká , odolná vůči extrémním povětrnostním podmínkám a korozi . Možno ji použít na střechy se sklonem již od 12° .

Břidlice

Střešní krytina ze štípané břidlice má nezaměnitelný vzhled, vyznačuje se vysokou odolností a dlouho životností.

Plastové krytiny

Plastové střešní krytiny jsou vysoce odolné proti povětrnostním vlivům i mechanickému poškození. Odolávají vysokým i velmi nízkým teplotám a díky technologii zpracování jsou odolné i vůči 
UV záření .

 

Betonová taška KM Beta  Plechová střešní krytina   Pálená taška Tondach

 

Plochá střecha

 

Nejdůležitější částí rovné střechy je hydroizolace, která má zabránit pronikání vodních srážek do dalších vrstev střechy a obytného prostoru. Nejrozšířenějším izolačním materiálem je asfalt nebo pásy z PVC fólie. Položení PVC fólie vyžaduje dodržení přesných technologických postupů , případné protržení fólie během pokládání může výhledově způsobit zatékání vody do objektu. Pod hydroizolační vrstvou je pokládána tepelná izolace z polystyrenu nebo minerálních vln. Síla této vrstvy bývá obvykle 10 až 30 centimetrů. Poslední vrstvou pak zabraňuje pronikání a kondenzaci vodní páry z obytného prostoru do tepelné izolace a tím brání poškozování konstrukce. Pod těmito vrstvami je nosná konstrukce, nejčastěji se používá železobetonová deska. Pořízení rovné střechy je levnější, její životnost však bývá kratší než u šikmé střechy vzhledem k tomu, že je mnohem více vystavená působení slunečního záření, vodě, sněhu i střídání teplot.

 

Rozdělení plochých střech podle funkce

 • běžné střechy, kde je pouze hydroizolace  
 • zelené střechy, kde je do substrátu vysazena zeleň
 • střešní terasy, kde konečnou vrstvu tvoří pochůzné dlaždice

 

Střešní terasa    Zelená střecha

 

Závěrem je třeba říci, že pořízení střechy je nákladná a dlouhodobá investice, proto je jejímu výběru nutno věnovat maximální pozornost. Doporučujeme celou záležitost konzultovat s odborníky a její provedení svěřit odborné firmě.

 

 

Copyright © 2010 Realt s.r.o. all rights reserved


Přidejtre svoji firmu