pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Jak probíhá aplikace lité podlahy?

Perex

Lité podlahy patří v dnešní době mezi oblíbené díky svým vlastnostem a rychlosti pokládky. Využívány jsou především jako průmyslové podlahy, ale použití mají mnohem širší. Jak taková aplikace lité podlahy vlastně probíhá?

Příprava na pokládku

Nejprve se na pokládku podlahy vše připraví. Anhydrit musí být od stěn a prostupujících stavebních prvků oddělení dilatační okrajovou páskou. Je to z důvodu zamezení přenesení kročejového hluku a kompenzování objemových změn podlahy při změnách teplot. Páska dokáže také omezit vliv pohybu stavební konstrukce na podlahu.

Od podkladních vrstev podlahu odděluje a zatečení zamezuje separační folie, někdy také voskovaný papír. Spoje se slepují nehliníkovou páskou. Vše musí být dokonale utěsněno, aby materiál neprotekl dospod. Pokud ale použijeme systémové topné podlahové panely, folii pokládat nemusíme.

 

Zajištění dokonalé roviny

Jak zajistit dokonalou rovinu? U litých podlah je to jednodušší než u klasického potěru. Stačí nastavit výškovou úroveň trojnožek, do jejichž úrovně se anhydrit nalévá, a to pomocí laseru nebo hadicové vodováhy. U tradičních potěrů naproti tomu dochází k velmi častým odchylkám, protože je nutné průběžné nastavování výšek tradiční a poměrně nepřesnou vodováhou.

 

Transport směsi na stavbu

Na stavbu je litá podlaha dopravována v autodomíchávači. Přímo na místo pokládky se pak dopravuje hadicemi pomocí čerpadla. Garantována je 100% kvalita směsi až k bodu pokládky. U tradičních potěrů je kvalita ovlivněna způsobem a dobou transportu, a může záviset i na klimatických podmínkách. Před čerpáním se provede kontrola konzistence směsi a zajistí, aby byly hadice propláchnuté.

 

Vlastní pokládka lité podlahy

Pokládka lité podlahy je až 10x rychlejší než u běžného potěru. Navíc není nutné vyztužování armovacími kari sítěmi. Pomocí gumových hadic se směs vylévá na podlahu. Vzdálenost konce hadice od podlahy by při tomto procesu neměla být delší než 30 cm. Materiál není dobré lít stále na jedno místo. Rovnoměrnosti se dosahuje litím rovnoměrným pohybem. Hmota musí dosáhnout přesné výškové úrovně, která byla nastavena na trojnožkách.

 

Nivelování a odvzdušnění

V jednom kroku se anhydrit odvzdušní, zhutní a srovná do roviny. Tímto krokem je rozvlnění pomocí takzvaných natřásacích latí. Není problém provést urovnání najednou v celé ploše a dosáhnout bezkonkurenční roviny, homogenity a návaznosti. Anhydrit není nutné hutnit průběžně vibrováním, jako tomu je běžného betonového potěru.

 

Co s podlahou po jejím položení?

Schnutí běžných litých podlah může trvat až týden, záleží na tloušce podlahy. Výhodou lité podlahy Pliska UMAFLOR je, že prostory po vylití není nutné větrat. Přísadou je dvousložkové metakrylátové pojivo, díky kterému je podlaha plně zatížitelná již po 60ti minutách.

 

Jsou nutné úpravy povrchu?

Dodatečné úpravy povrchu, jako je například stěrkování, není u litých podlah nutno provádět, ať už pokládáme jakoukoliv finální krytinu. Anhydrit můžeme opatřit epoxidovým nátěrem, v tomto případě ale do konstrukce podlahy umísťujeme parozábranu, takže na to musíme být připraveni dopředu. Pokud pokládáme tenkou krytinu jako je PVC nebo lino, bývá lepší povrch uhladit samonivelační stěrkou, aby byl dokonale rovný a hladký. Pokud k podlaze připojujeme další nášlapné vrstvy, povrch přebrousíme.

 

Zaujaly vás lité podlahy? Pak navštivte www.pliska.cz a můžete je mít ve svých prostorách i vy.


Přidejtre svoji firmu