pro dokonalé bydlení...

Dodavatelé Katalog dodavatelů

Lité podlahy

Perex

Současná uspěchaná doba si ve stavebnictví žádá rychlé, kvalitní a cenově vyvážené řešení při realizací podlah. Užití litých samonivelačních anhydritových podlahových potěrů je tou správnou volbou.

 

Lité anhydritové samonivelační podlahové potěry

Litý samonivelační anhydritový potěr je tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Je určena pro vnitřní podlahy do rodinných domů, velkých ploch jako jsou kancelářské prostory, byty, tělocvičny a podobně. Umožňuje dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytváří ideálně rovnou a hladkou povrchovou plochu pod finální nášlapnou vrstvu jako jsou např. dlažby, plovocí podlahy, PVC, parkety, koberce a podobně. Po zatuhutí se anhydritový litý potěr vyznačuje homogenní a pevnou struktůrou. Litý anhydritový potěr je vyráběn z pojiva na bázi síranu vápenatého, jemnozrnného kameniva max. 4 mm a chemických přísad ovlivňující zpracovatelnost směsi a konečné vlastnosti anhydritového potěru.

 

Anhydritová podlaha    Příprava podlahy s podlahovým topením

 

 Nová generace podlahových hmot se na staveniště dopravuje pomocí moderních transportních systémů. Kromě tradičního způsobu dodávky v pytlích se uplatňují především systémy sil a transportní míchací zařízení, známá z přepravy betonu. Staveniště musí být na provedení lité podlahy dobře připraveno. Podle konstrukce se formuje vodotěsná vana, do níž se litá podlahová hmota nalévá. Podlahová hmota se na místo určení dopravuje strojně a nanáší se v tekutém stavu. Tento způsob umožňuje rychlé kladení podlahové hmoty, denní výkon činí cca 1 000 m2. Po nanesení se podlahová hmota odvzdušňuje za pomoci jemného roztírání. Tím okamžitě vzniká rovný povrch. Vzhledem k výhodným vlastnostem lité podlahy, narůstá neustále její význam. Zdravotní riziko pracovníků se snižuje, neboť odpadají namáhavé a často vyčerpávající výkony spojené s kladením běžných druhů podlahových materiálů. Projektanti a investoři oceňují především časové výhody, spojené s použitím podlahové hmoty a i s tím, že po nanesení je možné velmi rychle pokračovat v práci na položené ploše. Takovým způsobem je možné velmi urychlit následné stavební práce zejména u rozsáhlejších objektů. V bytové výstavbě se litá podlahová hmota uplatňuje stále častěji při instalaci topení v podlaze. Nevytváří se totiž dutiny a jsou těsně obklopeny topné trubky umístěné v podlaze. Výhodná je rovněž redukce jmenovité tloušťky podlahové hmoty, což umožňuje velmi účinný přenos tepla a rychlou reakci na teplotní změny. Lité anhydritové potěry se proto uplatňují hlavně  v obytných a správních budovách, školách, hotelech a podobných objektech občanské vybavenosti.

 

 

Copyright © 2010 Realt s.r.o. all rights reserved

 


Přidejtre svoji firmu